Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home

โครงการอบรมบุคคลทั่วไปรอบ 1/2562

เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2561

ปิดรับโอนเงิน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

ปิดรับสมัครด้วยตนเอง วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

 

วิธีการรับสมัคร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1  

2. ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

- Download ใบสมัคร

- กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน

- โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สถาบันภาษา มธ. (อบรม ศูนย์รังสิต)  สาขา  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   เลขที่บัญชี   475-0-00126-0

      **หลังจากโอนเงิน ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร**

 

   --เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง--

 

   ส่ง Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-696-6017

   (ส่งแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ โทร. 02-696-6003 หรือ โทร. 081-689-6390 เพื่อยืนยันการส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการ)

 

   หรือ ส่ง E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   (เมื่อได้รับการตอบกลับทาง E-mail จะถือว่าได้รับใบสมัครโดยสมบูรณ์ และหากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 วัน กรุณาโทรแจ้งที่  

   โทร. 02-696-6003 หรือ โทร. 081-689-6390 เพื่อยืนยันการส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการ)

  ***หากไม่ได้ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมายืนยัน ผู้สมัครจะไม่มีข้อมูลในระบบการอบรม***

 

การเข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนได้ที่ บอร์ดด้านหน้า สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต โดยจะติดประกาศในวันแรกของการอบรมและรับเอกสารประกอบการเรียนที่ สถาบันภาษามธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 1

    

 

หมายเหตุ

- เมื่อสมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี และ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ การเปิด / ปิดรายวิชา กรณีผู้สมัครในรายวิชานั้นน้อย

   กว่า 15 คน โดยสถาบันภาษาจะคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้เข้าอบรม

- กรณีคอร์สที่สมัครไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ หรือส่ง SMS

  แจ้ง ก่อนเปิดอบรม 2-3 วันทำการ

 

วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

  (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

 

  โทรศัพท์ 02-696-6003 , 081-6896390

 

คุณสมบัติผู้อบรม | วิธีการสมัคร | โปรโมชั่นพิเศษ | Download ใบสมัคร | Download แผนที่ | หลักสูตรติวเข้ม TU-GET 12 ชั่วโมง

โครงการอบรมบุคคลทั่วไปรอบ 1/2562

เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2561

ปิดรับโอนเงิน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561

ปิดรับสมัครด้วยตนเอง วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

 

วิธีการรับสมัคร สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1  

2. ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

- Download ใบสมัคร

- กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน

- โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สถาบันภาษา มธ. (อบรม ศูนย์รังสิต)  สาขา  ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   เลขที่บัญชี   475-0-00126-0

      **หลังจากโอนเงิน ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการสมัคร**

 

   --เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง—

 

   ส่ง Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-696-6017

   (ส่งแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ โทร. 02-696-6003 หรือ โทร. 081-689-6390 เพื่อยืนยันการส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการ)

 

   หรือ ส่ง E-mail ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   (เมื่อได้รับการตอบกลับทาง E-mail จะถือว่าได้รับใบสมัครโดยสมบูรณ์ และหากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 วัน กรุณาโทรแจ้งที่  

   โทร. 02-696-6003 หรือ โทร. 081-689-6390 เพื่อยืนยันการส่งใบสมัครในวันและเวลาทำการ)

  ***หากไม่ได้ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมายืนยัน ผู้สมัครจะไม่มีข้อมูลในระบบการอบรม***

 

การเข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อห้องเรียนได้ที่ บอร์ดด้านหน้า สถาบันภาษา มธ.ศูนย์รังสิต โดยจะติดประกาศในวันแรกของการอบรมและรับเอกสารประกอบการเรียนที่ สถาบันภาษามธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 1

    

 

หมายเหตุ

- เมื่อสมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี และ สถาบันภาษาขอสงวนสิทธิ การเปิด / ปิดรายวิชา กรณีผู้สมัครในรายวิชานั้นน้อย

   กว่า 15 คน โดยสถาบันภาษาจะคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้เข้าอบรม

- กรณีคอร์สที่สมัครไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากมีผู้สมัครน้อยกว่า 15 คน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ หรือส่ง SMS

  แจ้ง ก่อนเปิดอบรม 2-3 วันทำการ

 

วันและเวลาทำการ

  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

  (วันเสาร์ – อาทิตย์ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดทำการ)

  โทรศัพท์ 02-696-6003 , 081-6896390

 


รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตรและเวลาเรียน
โปรโมชั่นพิเศษ
วิธีการสมัครอบรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ใบสมัคร
แผนที่สถาบันภาษา

Website counter